kannada vyakarana

ಅಲಂಕಾರ ಎಂದರೇನು? ಅಲಂಕಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು? ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿ

ಅಲಂಕಾರ ಏನು ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ, ಕಾವ್ಯವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುವಂತೆ ಅರ್ಥವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಶಬ್ದವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳೇ ಅಲಂಕಾರಗಳು.ಅರ್ಥವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ. ಶಬ್ದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೃಪತುಂಗ, ನಾಗವರ್ಮ, ತಿರುಮಲಾರ‍್ಯ, ಜಾಯಪ್ಪದೇಸಾಯಿ ಮುಂತಾದವರು. ಇವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ, ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ, ಅಪ್ರತಿಮವೀರಚರಿತೆ, ಕನ್ನಡಕುವಲಯಾನಂದ-ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1.ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳು :2 ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಗಳು: 1.ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳು …

ಅಲಂಕಾರ ಎಂದರೇನು? ಅಲಂಕಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು? ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿ Read More »

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

ತಿರುಮಲೆ ರಾಜಮ್ಮನವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಯಾವುದು?A. ಪಾರ್ವತಿB. ಭಾವನಾC. ಚಂದನಾD. ಭಾರತಿD✅ ಕುಡುಕರ ಭಾಷೆಯಂತೆ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಕವಿ ಯಾರು?A. ಅ.ನ.ಕೃB. ಜೆ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂC. ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿD. ರಾಶಿB✅ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕವಿA. ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿB. ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯವರC. ತ.ರಾ.ಸುD. ಡಿ.ವಿ.ಜಿD✅ರನ್ನನ ಕುಲಕಸಬು ಯಾವುದು?A. ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವುದುB. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದುC. ಬಳೆ ಮಾರುವುದುD. ಹಣ್ಣು ಮಾರುವುದುC✅ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತಿರಲಿ ಜಗದಳವು ನನಗಿರಲಿ ಎಂದ ಕವಿ ಯಾರು ?A. ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್.ಕರ್ಕಿB. ಈಶ್ವರ ಸಣಕಲ್ಲC. ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿD. ಬಸವರಾಜ ಬೆಟಗೇರಿB✅ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡಲೇನು ಫಲ …

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು Read More »

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ

ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಲೇಖನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ : ಸಂಗ್ರಹ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙಚ ಛ ಜ ಝ ಞಟ ಠ ಡ ಢ ಣತ ಥ ದ ಧ ನಪ ಫ ಬ …

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ Read More »